Nem. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap)vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt,amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozókötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.