A gyakornok lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu weboldalon.