A projekt megkezdettnek minősül:


  1.  a gyakornoki munkaszerződés megkötésének napjától,
  2.  ha építési tevékenységet is tartalmaz a projekt, akkor az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontjától,
  3. eszközök és/vagy szolgáltatás beszerzése esetén az első jogilag kötelező érvényű megrendelés napjától, vagy az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napjától, vagy az aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon.