A Gyakornoki program megvalósítása alatt

Nem értek a pályázatokhoz. Miért nem intézhet helyettem mindent egy pályázatíró?
A kapcsolat-felvételi igazolást csak és kizárólag a pályázni kívánó vállalkozás közvetlen megkeresése esetén lehet kiállítani, mert a gyakornoki felhívás (G...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:06 AM
Nem találtunk a vállalkozás profiljához illeszkedő végzettségű gyakornokot. Ha egyáltalán nem találunk, akkor felvehetünk-e más OKJ végzettségűt betanított munkásként alkalmazva és átképezhetjük-e a projekt támogatásával?
Bármilyen OKJ-s végzettségű gyakornokot fel lehet venni a vállalkozáshoz, erre nincs semmilyen kikötés a felhívásban. Át is lehet képezni a projektidőszak a...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:06 AM
A korábbi gyakornokos pályázat esetén alkalmi munkavállalóként lehetett alkalmazni a jelöltet a projekt megkezdéséig, és ez nem jelentette, hogy a cégnél dolgozott volna, és nem veszítette el a pályakezdő státuszát sem.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló LXXV/2010 tv. 10§ 3) alapján az alkalmi munkavállaló álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot (ezért nem v...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:07 AM
Korábban megbízási szerződéssel dolgozott a cégünknél a gyakornokjelöltünk. Felvehetjük most a gyakornoki program keretében?
Nem. A felhívás 3.4.1.1. ae) pontja megadja a választ: "a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását m...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:08 AM
A felvett gyakornok kilépett a programból. Mi a teendő?
Ha a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható....
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:08 AM
Nem vagyok elégedett a gyakornok munkavégzésével. Felmondhatok neki?
Ha a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, akkor a gyakornokra for...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:09 AM
Hogyan kell kitölteni az előrehaladási naplót, ha a gyakornokunk felmondott, és csak 32 nap után tudtuk pótolni?
Ha a projektidőszak során a gyakornok munkaviszonya megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (max...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:09 AM
18. Mikor és milyen adatokat kell megosztani a területileg illetékes szakképzési centrummal, hogy megfeleljünk a felhívásnak?
A gyakornok foglalkoztatásáról és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységéről kell folyamatosan adatot szolgáltatni. A gyakornok foglalkoztatásá...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:10 AM
Miért nem tarthatja a kapcsolatot a kiemelt projekttel a pályázatírónk?
A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki vagy maga a vállalkozó vagy egy alkalmazottja), legalább középfokú végzettségű és legalább három év munkatapaszta...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:11 AM
Cserélhetek-e gyakornokot?
Igen. Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkavi...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:11 AM