A Gyakornoki program megvalósítása alatt

Mi történik, ha a támogatási szerződés kiállításától számított 60 napon belül nem találok gyakornokot?
A támogatási szerződés módosítása végett lehetősége van az Irányító Hatósághoz fordulni. 
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:12 AM
Hová kell leadni az előrehaladási naplót, és mikor?
A foglalkoztatás 5. hónapja végén a területileg illetékes szakképzési centrumnak nyomtatott, aláírt, majd visszaszkennelt formában, valamint szerkeszthető (...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:12 AM
Mi az a flat rate költség, amit a felhívás említ?
A felhívásban két darab költségelem közvetett, vagyis ún. flat rate költség: 5.5 ba) „Általános (rezsi) költségek” és 5.5 da) „Kötelező nyilvánosság biztosí...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:13 AM
A gyakornoki kapcsolattartónak mikortól és hogyan lehet az előirányzott díjazást fizetni?
A vállalati gyakorlati kapcsolattartó a felhívás  3.4.1.1. ca) pontja alapján csak a vállalkozás alkalmazásában álló személy lehet. A havi 75 ezer forintot ...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:14 AM
Mekkora bért kell adni a gyakornoknak?
A felhívás 5.5 pontja értelmében a gyakornok havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori g...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:14 AM
A megítélt támogatásunk 5 millió Ft alatt van. Tényleg nem kaphatunk előleget?
A felhívás értelmében előleg csak 5 millió Ft támogatási összeg felett jár és csak 1 db, záró (!) kifizetési igényt lehet benyújtani. A támogató okirat kiál...
Tue, 4 Apr, 2017 at 8:15 AM